Læs mere om 10er.app

Speaks og workshops på dansk - dit 12 trinsmøde på nettet

1 andre støtter allerede 12 trins podcast.

Tak fordi du vil bidrage. Du er vigtig.

Når du bidrager her, så giver du et fast bidrag når vi laver noget. Så, du bidrager kun når vi gør ;-)

Alle donationer går til at holde vores hjemmeside og podcast i luften så de er tilgængelige for alle.

Vi tjener ikke på det her og skulle der være et overskud, fordeler vi det mellem de fællesskaber der deltager.

Vi lægger vores udgifter og jeres bidrag op på hjemmesiden i slutningen af hvert år, så det er tydeligt hvad der går til hvad.